Awareness

Awareness gaat om mensen, om houding en gedrag, wat resulteert in organisatiecultuur.

Het awareness plan is geen op zichzelf staand item dat wordt opgesteld en uitgevoerd. Het is een integraal onderdeel van de kernactiviteiten van het bedrijf/organisatie. Het draagt immers bij aan het bereiken van de gewenste organisatiecultuur, welke nodig is om de organisatiedoelstellingen te behalen.

Het aanpassen van houding en gedrag is niet iets dat van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Het is van belang hier een model voor te gebruiken, bijvoorbeeld het Verandervermogen model van DNB. Hieronder meer informatie over dit model. 

Verandervermogen model DNB

Het “Verandervermogen model” is een model dat DNB en AFM hanteren. Het model kent 3 peilers, namelijk verandervisie, verandervermogen en gerealiseerd effect. 

Lees verder

Cultuurhuis DNB

In het cultuurhuis van DNB worden een aantal gedragsbeïnvloedende factoren genoemd die vereist zijn om integer gedrag binnen een organisatie te bereiken. 

Lees verder