Integere organisatiecultuur

Hoe zorgt u voor een integere cultuur in uw organisatie?                                      

Met een integere organisatiecultuur wordt bedoeld dat de medewerkers verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Het gaat hier om houding en gedrag van medewerkers, wat gezamenlijk de organisatiecultuur vormt. 

Het bereiken van een integere organisatiecultuur vereist een systematische aanpak. Het cultuurhuis van DNB onderscheidt 7 gedragsbeïnvloedende factoren die vereist zijn voor het bereiken van een integere organisatiecultuur.

Dit is verwoord in onderstaande tekening van een huis. Het dak van het huis is de vereiste cultuur van verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. 

Het dak wordt ondersteund door een draagbalk, wat inhoudt dat de medewerkers van de organisatie handelen naar de geest van de wet. Dit gaat verder dan compliance in de zin van voldoen aan wet- & regelgeving (de letter van de wet).

De peilers van het huis geven "evenwichtig en consistent handelen" aan. Dit heeft betrekking op de besluitvorming binnen de organisatie.

De 5 balken daaronder zijn de fundering van het huis die de noodzakelijke elementen beschrijven om een integere organisatiecultuur te kunnen realiseren.