Meetbaarheid & Rapportage

Hoe weet je of je compliant bent? Niet alleen door zaken vast te leggen in processen en werkinstructies. Ook niet door een interne gedragscode op te stellen. Er zijn checks en balances nodig. Ofwel een adequaat controle systeem. Daarbij hoort het meten van operationele activiteiten. Meten is weten. Weten geeft de mogelijkheid om te verbeteren.

In de operatie is sprake van diverse processen en een groot aantal achterliggende handelingen om een proces uit te voeren. Sommige handelingen worden vastgelegd in systemen (bv. versturen brief, inbound telefoonverkeer), andere handelingen niet.

De vastgelegde data bekijken en filteren levert vaak interessante patronen op en afwijkingen op die patronen. Die informatie is waardevol omdat daar risico’s naar voren kunnen komen, maar ook   kansen om te verbeteren. Ook handelingen die niet worden vastgelegd in systemen kunnen risico's met zich meebrengen.