Privacy

Het gebruik van data heeft de laatste jaren een vlucht genomen, denk aan de toepassingen van big-data. De kansen die het gebruik van data biedt zijn talrijk, maar dat betekent ook dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik er van. Er is een risico op datalekken, er is een risico dat de persoonsgegevens niet in het bezit mogen zijn van de organisatie omdat er geen doelbinding is, en/of geen proportionaliteit. 

Iedere organisatie die werkt met persoonsgegevens heeft te maken met beveiliging daarvan, met opslagtermijnen en vernietiging. De klanten moeten bovendien op de hoogte zijn dat de organisatie over hun persoonsgegevens beschikt en met welk doel dat is. Klanten hebben bovendien het recht om hun gegevens in te zien, te laten corrigeren, of om vergeten te worden. Het beschermen van privacy is daarmee een belang van de organisatie die de persoonsgegevens in haar bezit heeft. 

EU Privacy Verordening

De nieuwe EU Privacy Verordening (m.i.v. 2018) vereist extra aandacht voor het verwerken van persoonsgegevens. Het is een uitbreiding van het toepassingsbereik van de huidige privacy regels. 

Deze wetgeving is van toepassing op iedere private en publieke organisatie die persoonsgegevens verwerkt! Dus ook op uw organisatie!

Organisaties zijn aansprakelijk voor het juist omgaan met persoonsgegevens. Indien dat niet het geval is, krijgen ze te maken met de toezichthouder, die zware sanctiebevoegdheden heeft.

Ik help organisaties met het voldoen aan privacy wetgeving en met het opstellen van een privacy beleid.  

Privacy Impact Assessment