Verandervermogen model

De methodiek waarmee het doel van een awareness plan bereikt moet worden is een belangrijke vraag, omdat het realiseren van ander gedrag niet vanzelfsprekend is. Het is niet zo dat bewustwording van een bepaald onderwerp automatisch leidt tot ander gedrag. Mensen die zich bijvoorbeeld bewust worden van de gevaren van roken, zullen niet opeens stoppen met roken daardoor.  Er is een aanpak nodig die stapsgewijs zorgt dat bewustwording wordt omgezet naar gedragverandering. 

Een methodiek die zich in de praktijk bewezen heeft, is het “Verandervermogen model” dat DNB en AFM hanteren.

Het Verandervermogen model kent 3 peilers, namelijk verandervisie, verandervermogen en gerealiseerd effect. Er wordt in dit model stapsgewijs naar het einddoel toe gewerkt.


Verandervermogen model van DNB