Jeroen Sørensen

Interim professional Compliance & Risk management

Met een achtergrond in zowel profit, als non-profit organisaties, ben ik breed inzetbaar. Door een kritische en scherpe blik ben ik in staat om zaken in beweging te zetten en verbeteringen te realiseren in uw organisatie. Daarbij schroom ik niet om bestaande werkwijzen en gedragingen ter bespreking te brengen, medewerkers uit te dagen en tegengas te geven waar nodig.

De wereld verandert continu. Denk bv. aan wet- & regelgeving of aan ontwikkelingen op IT gebied. Deze veranderingen hebben betrekking op uw organisatie. Het creëert kansen en bedreigingen. Kansen willen we benutten, maar risico’s willen we buiten de deur houden, of zoveel mogelijk beheersbaar maken.

Een veranderende omgeving dwingt ons om mee te veranderen. Veranderen bv. op het gebied van processen, systemen en organisatiecultuur. Compliance en risk management spelen daarin een belangrijke rol. Ik help u graag om kansen gecalculeerd te benutten en risico’s te beheersen.   

Hoe? Door compliance en risk management praktisch toe te passen binnen uw organisatie. Daarvoor is kennis en ervaring nodig op het gebied van processen, systemen, maar ook van houding en gedrag van medewerkers. Het stroomlijnen van de formele organisatiecultuur (regels en processen), met de informele organisatiecultuur (houding en gedrag), boeit me enorm.  

Wat levert u dat op: een organisatie die kansen weet te benutten en risico’s weet te beheersen, een organisatie die voorbereid is op de toekomst!