Risico management

Realiseren van een beheerste en integere bedrijfsvoering via een risk-based benadering.  Effectief risicomanagement is van belang voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Risicomanagement kan gezien worden uit ‘conformance’ motief en uit ‘performance’ motief.

Het ‘conformance motief’ heeft betrekking op het voldoen aan wet- & regelgeving. Feitelijk is dit het vakgebied van de Compliance Officer. Het niet voldoen aan wet- & regelgeving kan leiden tot operationele vertraging of financiële problemen wegens sancties, boetes of juridische procedures.

Het ‘performance motief’ richt zich op het creëren van toegevoegde waarde. Het heeft een focus op de operationele en strategische risico’s die de het behalen van de organisatiedoelstellingen in de weg staan.

Daarmee richt risicomanagement zich op het verbeteren van prestaties en het bevorderen van waardecreatie. Omdat iedereen een taak heeft voor wat betreft het leveren van prestaties (waardecreatie), heeft ook iedereen te maken met risico’s die het realiseren van die waardecreatie in de weg kunnen staan.  

Dat betekent dat risicomanagemement zich afspeelt op alle niveau’s in de organisatie: van toezichthoudende taken van de RvC tot aan de dagelijkse lijnwerkzaamheden. Risicomanagement is daarom een zaak van iedereen binnen de organisatie. Deze manier van bekijken leidt tot integraal risicomanagement. Iedereen binnen de organisatie is er bij betrokken. Het behelst zowel de strategische als operationele als financiële risico’s.

Ik ondersteun organisaties met het inzichtelijk maken van risico's, impactbepaling en implementeren van risicobeheermaatregelen en risk monitoring. Daarmee draag ik bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.