Fraude

Iedere organisatie kan te maken krijgen met fraude. Alert zijn daarop is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Fraude kan komen van binnen uit de organisatie, of van buiten af. Bijvoorbeeld via toeleveranciers, of derden die diensten verrichten voor de organisatie, of via klanten.  

Door effectieve beheersmaatregelen kan fraude voorkomen worden.Daarnaast is het van belang dat de gedragscode van de organisatie iets over (het voorkomen van) fraude zegt.