Operatie

De dagelijke operatie is gebaseerd op processen, systemen en handelingen van de medewerkers om de operatie te realiseren. Deze factoren bepalen het resultaat van uw organisatie. Zodra er iets hapert op een van de vlakken heeft dat gevolgen voor het resultaat.

Mijn werkervaring stelt me in staat om snel inzichtelijk te maken waar verbeteringen te realiseren zijn voor wat betreft de operationele uitvoering. De wisselwerking tussen proces, systeemondersteuning en acties van medewerkers kan er voor zorgen dat kleine zaken een groot gevolg hebben voor het operationele resultaat.